CBD укрепва костите и ускорява зарастването на фрактурите

Изследванията показват, че CBD укрепва костите и ускорява зарастването на фрактурите.

Според ново проучване, канабидиолът може да ускори заздравяването на костните фрактури. The Journal of Bone and Mineral Research публикува проучване, което показва, че канабидиолът (CBD) укрепва костите и ускорява зарастването на фрактурите. Изследователите прилагат CBD при плъхове с фрактури на средната бедрена кост и установяват, че канабиноидите регулират костната маса. С използването на компютърна томография се установява, че CBD ускорява зарастването на счупените кости. Изследователят Янкел Габет също отбеляза, че след като бъде лекувана със CBD, излекуваната кост по-трудно би се счупила в бъдеще.

Най-новото проучване досега е публикувано в European Journal of Pharmacology през август 2017 г. Учените изследват терапевтичните ефекти на CBD върху плъх с увреждане на гръбначния мозък. Установено е, че CBD повишава костния обем, трабекуларната дебелина и трабекуларния брой. С тези резултати авторът стига до заключението, че администрирането на CBD забавя увреждането на гръбначния мозък, предизвикано от загуба на субклетъчна костна обвивка.

Проучвания, проведени през годините, показват как терапия с канабиноиди може да помогне за заздравяването на костни фрагменти, чрез увеличаване обема и дебелината на трабекуларната кост. CBD увеличава здравината на лекуваните бедрени кости и може да има терапевтична стойност при увреждания на гръбначния мозък, тъй като намалява загубата на костни минерали, която възниква при подобни наранявания.

Проучванията доказват, че CBD има ефекти на генетично ниво и селективно повишава нивата на лизил хидроксилазата, ензим участващ в регенерирането на счупени кости. Това са може би едни от най-значимите открития в изследванията на канабиса досега. Все пак, всичко започва с гените и тези конкретни данни ни дават по-задълбочен поглед върху това, как канабисът влияе на физиологията на тялото.

На физиологично ниво, ефектите на канабиса върху множество здравни състояния (епилепсия, болка, храносмилателна подвижност, артрит и др.) са неоспорими, но последните открития за заздравяване на костни фрактури дадоха на медицинския свят биохимичното доказателство, което той търси. CBD стимулира клетките, изграждащи костите, да експресират гените, които участват в производството на първичния ензим, отговорен за лечението на костите. Генетиката не лъже!

Image by Free-Photos from Pixabay

Оставете коментар