Какво да гледаме когато купуваме CBD масло – Част 2

След като вече разгледахме и изяснихме основни понятия, като обем, абсолютна концентрация и съдържание на CBD, в част първа на статиите ни, посветени на по-доброто разбиране на CBD, дойде и време за част втора, където ще опишем различните методи на извличане на CBD маслото, както и защо едни методи имат предимства пред други.

Начин на извличане

Съществуват няколко познати начина за извличане на CBD масло от конопените растения и от тях зависи дали и доколко ще бъдат запазени ценните вещества в конопа. Начинът на извличане има важно значение за лечебните качества на маслото, затова е важно да разберем какви са предимствата и недостатъците на всеки от тях, преди да изберем своята марка:

  • Извличане с разтворители – при този метод CBD маслото се извлича, като се използват въглеводороди с петролен произход, като хексан и бутан. Препоръчваме този метод да се избягва, защото тези химикали са токсични за човека, а в крайния продкут винаги остават малки количества от тях.
  • Извличане с алхохол – този метод е подобен на гореописания, но в този случай за разтворител се използва чист етанол. Етанолът за разлика от други органични разтворители не е много токсичен за човека, така че полученото масло обикновенно е с добро качество. Основен недостатък на този метод е, че при него се унищожават растителните восъци, които могат да имат ползи за здравето, както и че в крайния продукт има много остатъчен хлорофил. Друг недостатък на този метод е, че е почти невъзможно да се направи CBD масло с концентрация, по-висока от 10%, без да се премине законовата границата от 0.2% THC.
  • Извличане със зехтин – при този метод CBD маслото се извлича със зехтин. Полученото масло е с добри лечебни качества, но с ниска концентрация на CBD и канабиноиди, така че е нужно да се приема по-голямо количество. Този метод е подходящ за извличане на CBD масло в домашни условия, но не е подходящ вариант за по-големите компании, защото е скъп, трудоемък и дава ниски добиви. Маслиновото масло, съдържащо се в CBD е нетрайно и трябва да се съхранява на хладно и тъмно място.
  • Извличане с CO2 –Това определено е нашият любим метод, но той изисква повече умения и по-скъпо оборудване. При него за екстракция на CBD маслото се използва силно охладен въглероден диоксид, под високо налягане. Втечненият газ преминава през редица камери, като полученото масло е с богат спектър канабиноиди, висока чистота и без нежелани примеси като хлорофил. Този метод позволява да се отстрани излишното THC и да се получи CBD масло с концентрация над 10%, без да бъде премината границата от 0.2% THC. Крайният продукт е чист, концентриран и не съдържа следи от разтворители разтворители.

Оставете коментар