Множествената склероза и канабидиолът

Множествената склероза (МС) е хронично, понякога инвалидизиращо автоимунно заболяване, което засяга мозъка и гръбначния мозък. Симптомите и тежестта на тези симптоми могат да варират драстично във времето, като много страдащи от него съобщават, че симптомите се влошават постоянно с течение на времето или преминават през периоди на рецидив и ремисия, в които симптомите се появяват и изчезват.

Заболяването се характеризира най-често с проблеми с подвижността, вариращи в целия диапазон от изтръпване в един или повече крайници до парализа. Хората с МС също съобщават, че имат един или комбинация от следните симптоми: проблеми със зрението, болка или мускулни спазми, когнитивно увреждане и умора. Въпреки че още не е известно точно какво причинява МС, проучвания върху животни с експериментален автоимунен енцефаломиелит (ЕАЕ), животинския модел на МС при хора, разкриват антиген-специфични Т-клетки, преминаващи през кръвно-мозъчната бариера, което предизвиква невро-възпалителен процес. Това води до унищожаване на миелинизираните невронални клетки и причинява симптоми на парализа в резултат на тази демиелинизация.

Масло от CBD и МС

Известно е, че канабидиолът (CBD), основният непсихоактивен компонент на канабиса, проявява както противъвъзпалителни, така и невропротективни ефекти срещу известни и подозирани автоимунни заболявания, като например улцерозен колит и болест на Алцхаймер. Предвид това колко малко е известно за етиологията на МС, се теоретизира, че лекарственият CBD може да бъде от полза и за пациенти с МС. Лекарства, като например Сативекс (Sativex), канабисово масло, състоящо се основно от CBD и Δ9-тетрахидроканабинол (ТХК), вече могат да се предписват на пациенти с МС, живеещи в държави и щати с програми за лекарствен канабис, които не усещат облекчаване на симптомите си от традиционните лекарствени продукти.

Въпреки че клиничните проучвания показват, че пациентите, които получават сативекс, действително съобщават за по-добро качество на живота и по-ниска спастичност, отколкото преди да започнат лечението с масло от CBD, точният метод, чрез който CBD си взаимодейства с механизмите, за които се счита, че причиняват МС, остава неясен. Ново изследване от Катедрата по патология във Факултета по медицина на Университета на Южна Каролина, Колумбия, публикувано миналата седмица в списание Frontiers in Immunology (Предели на имунологията), проучва лечението на експериментален автоимунен енцефаломиоелит при мишки с масло от CBD, за да характеризира неизвестните досега биохимични механизми, чрез които CBD инхибира симптоми, подобни на тези на МС.

CBD и множествена склероза 

Изследователският екип индуцира ЕАЕ в групи женски мишки с помощта на пептида MOG35-55 като антиген. След това на мишките се дава или CBD, или контролно вещество (заместващо CBD), след като се наблюдават първите симптоми на ЕАЕ. Прогресирането на заболяването се проследява с помощта на клинични скали за оценка, свързани с различни прояви на симптомите. Резултатите се измерват по скала от 0 до 6, която представлява пълната гама от симптоми, които могат да се наблюдават, от липса на клинични признаци чак до смърт. Средната оценка за всяка група мишки се изчислява ежедневно и резултатите за третирани с CBD мишки (EAE-CBD) и контролната група, третирана със заместващото вещество (EAE-VEH), се сравняват, за да се оцени обективната ефикасност на лечението с CBD.

Мишките от групата EAE-VEH развиват ЕАЕ с постоянен темп, с максимален среден клиничен резултат от 4,1 в хода на проучването. Клиничен резултат от 4 в това проучване съответства на състояние на тетрапарализа. Мишките от групата EAE-CBD изпитват по-бавна поява на симптоми, а в пика им средният клиничен резултат за симптомите е 2,2, което посочва само частична парализа на задните крайници.

С потвърждението, че лечението с CBD действително има ясен ефект върху ЕАЕ, изследователите извършиха редица тестове in vivo и ex vivo, за да се опитат да определят точно какви биохимични механизми отговарят за ефикасността на лечението.

Марихуана и МС

Вече е известно, че ЕАЕ при мишки се активира от клетките Th1 и TH17, затова изследователите първо избраха да изследват ефекта на CBD върху цитокините, които засягат тези клетки, както и някои допълнителни цитокини и транскрипционни фактори, които са тясно свързани.

Установено е, че мишките от групата EAE-VEH имат значително по-високи нива на транскрипционни фактори T-bet и RORγT в сравнение с мишките, които нямат ЕАЕ. Тези нива не се наблюдават при мишки от групата EAE-CBD, което показва, че лечението с CBD може да повлияе върху тези транскрипционни фактори.

Анализът на нивата на цитокините в мишките от групата EAE-VEH, стимулирани повторно с MOG, показват повишени нива на IFNγ, IL-17, TNFα и IL-10 цитокини. За сравнение, мишките от групата EAE-CBD демонстрират много по-ниски нива на IFNγ и IL-17, но имат подобни данни за TNFα, а производството на IL-10 при мишките се е повишило.

Като се вземат предвид както разликите в цитокините, така и транскрипционните фактори, данните сочат, че лечението с CBD води до потискане на цитокините и транскрипционните фактори, за които е известно, че проявяват противовъзпалителен ефект, като същевременно насърчават производството на IL10, цитокин, за който е известно, че има силни противовъзпалителни свойства.MDSC, или миелоидните извлечените супресорни клетки, са друг фактор, за който се подозира, че играе роля за появата на симптоми на МС и симптоми, подобни на тези на МС, тъй като е известно, че те участват в потискането на невро-възпалителните процеси. Смята се, че MDSC играят роля и при автоимунните заболявания, като влияят върху функциите на T-клетките, и така ефектът на CBD върху MDSC се проучва и като алтернативен път, по който CBD може да потиска симптомите на МС.

Установено е, че мишките от групата EAE-CBD показват драстично по-голям брой CD11b+Gr-1+ MDSC, отколкото мишките от групата EAE-VEH, в перитонеалната кухина, където се инжектира CBD, но че тези нива не са повишени в централната нервна система, гръбначния мозък или мозъка. Нивата в централната нервна система всъщност са леко намалени в сравнение с тези при мишките от групата EAE-VEH. Теоретично се предполага, че тази разлика се дължи на MDSC в периферията, които не могат да мигрират към централната нервна система, но чрез инхибирането на индуцирането на Т-клетки във вторични лимфоидни органи е възможно индуцираните от CBD MDSC да попречат на Т-клетките да се размножат и да причинят клиничното заболяване. Това е подкрепено от общия брой на жизнените Т-клетки, който показва, че MDSC не убиват Т-клетките, след като са активирани от автоимунното заболяване, а че размножаването им се потиска и инхибира.

Важно е да се знае, че за MDSC е известно, че произвеждат IL-10. Изследователите отбелязват дозозависим отговор на лечението с CBD върху нивата на MDSC в това проучване, който посочва способността на CBD да опосредства симптомите на EAE не може да бъде резултат както от пряката индукция на IL-10, така и чрез непряк ефект чрез повишаване на нивата на MDSC, което на свой ред произвежда повече от противовъзпалителните IL-10.

Проведен е допълнителен експеримент за изследване на ефектите от изчерпването на MDSC върху клиничните симптоми. Намаляването на нивата на MDSC чрез инжектиране на антитялото RB6-8C5 в мишки, които са били успешно лекувани с CBD, обръща ефекта от лечението. Това допълнително подкрепя теорията, че непрякото манипулиране на MDSC е важен фактор, който допринася за ефикасността на лечението с CBD.

Новият модел за действието на CBD върху симптомите на МС

Изследването, проведено в това проучване, е идентифицирало два неизвестни досега механизма, чрез които CBD може да действа за ограничаване на клиничните ефекти върху МС и подобните на МС състояния – първият чрез директно положително влияние върху нивата на противовъзпалителните цитокини и подобно отрицателно влияние върху провъзпалителните цитокини; вторият е чрез непряко манипулиране на противовъзпалителните MDSC, които инхибират индуцирането на Т-клетки, което обикновено се проявява при автоимунните заболявания. Откриването на тези механизми осигурява на областта на науката за канабиса по-добро разбиране на действието на CBD в тялото, което е важно при усилията за откриване на по-ефективни лекарства за борба с автоимуннните заболявания.

Авторите на проучването го завършват с препоръката, че “CBD може да представлява отличен кандидат за лечение на МС и други автоимунни заболявания” като ново непсихоактивно лекарство. По-нататъшно проучване на манипулирането на MDSC чрез лекарства на базата на канабиноиди би могло да доведе до разработването на нови лекарства и други бъдещи постижения в лечението на автоимунни заболявания.

One Response

Оставете коментар